Cursuri de limba engleză

Cursurile de limba engleză urmăresc dezvoltarea celor cinci competențe fundamentale (înțelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, înțelegerea limbii scrise, redactarea corectă a unui text scris, interacțiunea în conversație) în scopul folosirii active a limbii în situații concrete.

Cursurile de limba engleză se pot desfășura:

  • engleza limbaj standard
  • engleza pentru copii
  • engleza limbaje specializate (business, bancar, tehnic, medical, etc.)
  • cursuri de pregatire pentru certificatele internationale (CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS)