Cursurile de limba română

Cursurile de limba română se adresează tuturor celor care îşi doresc să dobândească sau să îşi perfecţioneze cunoştinţele de limba țintă.

Noi știm cât de importantă și esențială este cunoașterea unei limbi și de accea vă punem la dispoziție o programă distractivă și interactivă. Programa cursului acoperă toate componențele lingvistice: gramatică, vocabular tematic, exerciții.